Veřejná podpora
Na tyto projekty byla poskytnuta finanční podpora EU:
Metoda zesíťování při vytváření 3D skeletů substrátů nanofarmak: Cílem projektu je vývoj metody chemoselektivního zesíťování skeletu při formování polysacharidových nanočástic.
Plakát projektu: