Veřejná podpora
Na tyto projekty byla poskytnuta finanční podpora EU:
Technologická infrastruktura výroby skeletů polysacharidových nanočástic: Cílem předloženého projektu je rozšíření portfolia klíčových technologických prostředků/nástrojů (zařízení) pro realizaci výroby při právě probíhajícím transferu výstupů interního výzkumu a vývoje do realizace výroby. Rozšíření portfolia zařízení interního centra výzkumu nanoterapeutik: Cílem předloženého projektu je rozšíření portfolia prostředků/nástrojů pro výzkum a vývoj nanoterapeutik o takové prostředky/nástroje, kterými v současnosti Therapharm,a.s. nedisponuje. Jedná se tedy o rozvoj kapacit průmyslového výzkumu u žadatele.
Plakát projektu: Plakát projektu:
Seznam majetku pořízeného z projektu, soupis zkoušek dostupných třetím osobám a soupis výzkumné infrastruktury, ke které je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby:
Další veřejná podpora